Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

DÔLEŽITÉ ODKAZY


NATO CODIFICATION TOOLS

Na tejto adrese sú k dispozícii tieto aplikácie :

  • NMCRL-WEB za poplatok
  • NMCRL-OFFLINE
  • CAGE/NCAGE CODE Request - Žiadosť na pridelenie NCAGE
  • Name and Class Lookup (NCL) - Vyhľadávanie názvov a tried podľa ACodP-2 a ACodP-3

ACodP-2 (H2)

Príručka zásobovacích skupin a tried NATO ACodP-2 (NATO Supply Classification Handbook) bola vytvorená ako nástroj pre jednotnú klasifikáciu položiek zásobovania v rámci Kodifikačného systému NATO. Vychádza z Federálnej klasifikačnej príručky 00-H2-1 (US Federal Classification Handbook). Publikácia stanovuje Jednotný systém klasifikácie vojenského materiálu v rámci všetkých krajín zapojených do Kodifikačného systému NATO.

ACodP-3 (H6)

Katalóg názvov položiek pre kodifikáciu podľa NATO ACodP-3 (NATO Item Name Directory) slúži ako medzinárodne odsúhlasený slovník schválených názvov položky, které sú vyžadované pri príprave každej identifikácie položky. ACodP-3 obsahuje názvy schválené a základné, spolu s definíciami položiek zahrnutých a vyradených z daného Kódu názvu položky INC (Item Name Code). Databáza obsahuje tiež aj tzv. názvy hovorové. Publikácia vychádza z Federálnej príručky názvov položiek 00-H6 (US Federal Item Name Directory for Supply Cataloguing).

Ak potrebujete poradiť, napíšte na E-mail codify@mil.sk

Aktualizované:17. 09. 2021 08:41