Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

 

  • Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných postupov, projektov a terminológie Severoatlantickej aliancie (ďalej len „NATO“) potrebných na dosiahnutie a udržanie alianciou požadovanej úrovne interoperability a na jej zvyšovanie, a proces spracúvania, schvaľovania a vydávania slovenských obranných štandardov; obranná štandardizácia zahŕňa aj odporúčania aliancie na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce.
  • Interoperabilita je schopnosť ozbrojených síl členských štátov aliancie a partnerských krajín spolupracovať účinne, výkonne a súdržne na dosiahnutie taktických, operačných a strategických cieľov aliancie.
  • Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie, spojenecký štandard a podporný štandardizačný dokument.
  • Štandardizačná dohoda (STANAG) je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa členské štáty aliancie dohodli úplne alebo čiastočne, s výhradou alebo bez výhrady implementovať v ňom uvedený spojenecký štandard na splnenie požiadaviek interoperability.
  • Štandardizačné odporúčanie(STANREC) je pre členské štáty aliancie nezáväzný štandardizačný dokument aliancie, ktorý uvádza spojenecký  štandard alebo súbor spojeneckých štandardov týkajúci sa špecifickej spojeneckej činnosti nevyžadujúcej interoperabilitu; štandardizačné odporúčanie obsahuje odporúčania na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce výhradne v materiálovej oblasti a nevyžaduje implementáciu.
  • Spojenecký štandard je štandardizačný dokument aliancie spracovaný alebo vybraný alianciou v rámci procesu obrannej štandardizácie; spojenecký štandard sa člení na a) obranný štandard vytvorený alianciou, b) externý štandard, ktorým je alianciou prevzatý alebo upravený civilný štandard, národný obranný štandard alebo medzinárodný obranný štandard.
  • Implementáciaje plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnej dohode v rozsahu a spôsobom určenom pri jej prijatí Slovenskou republikou.
  • Podporný štandardizačný dokument je štandardizačný dokument aliancie, ktorý prispieva k správnej interpretácii a implementácii spojeneckého štandardu poskytnutím doplňujúcich informácií. Podporným štandardizačným dokumentom je najmä implementačná príručka, používateľská príručka a katalóg národných údajov.
  • Prijatie štandardizačnej dohody je pristúpenie Slovenskej republiky k štandardizačnej dohode, ktorým sa určuje rozsah a spôsob jej implementácie.
  • Schválenie štandardizačného odporúčania je súhlas členských štátov aliancie s nadobudnutím jeho platnosti v rámci aliancie, ktorý prejavia neuplatnením námietky počas tichej procedúry vyhlásenej alianciou.
Aktualizované: 3. 09. 2020 12:42