Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZOZNAM AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU

s platným OSVEDČENÍM O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV O VÝROBKU podľa Zákona č. 11/2004 Z.z. (§ 11 Agentúra pre kodifikáciu) v aplikácii MCC WEB vo vládnom cloude SR od novembra 2020: 

Vydané

Číslo osvedčenia

Agentúra pre kodifikáciu

KONTAKT

13.11.2020

03/2020

BVsoft s.r.o., ČR

INFO

10.11.2020

01/2020

PROFILAX s.r.o., SR

INFO

11.11.2020

02/2020

AURA LOGIS s.r.o., SR

INFO

30.03.2022

04/2022

VR Group, a.s., ČR

INFO

Aktualizované:31. 03. 2022 06:01