Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZOZNAM AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU

s platným OSVEDČENÍM O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV O VÝROBKU podľa Zákona č. 11/2004 Z.z. (§ 11 Agentúra pre kodifikáciu) v aplikácii MCC WEB pre rok 2024: 

Vydané                   Číslo osvedčenia               Agentúra pre kodifikáciu                          Kontakt

04.05.2023        42-8/2023                     BVsoft s.r.o., ČR                             INFO

04.05.2023        42-9/2023                     PROFILAX s.r.o., SR                       INFO

04.05.2023        42-6/2023                     AURA LOGIS s.r.o., SR                   INFO

                          42-7/2023

04.05.2023        42-10/2023                   VR Group, a.s., ČR                          INFO

16.11.2023        221-5/2023                   VÝVOJ MARTIN, a.s., SR                INFO

                          221-6/2023

Vydanie OSVEDČENÍ O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV O VÝROBKU bolo zverejnené vo :

VESTNÍKU MOSR,  čiastka 26,  Bratislava 18. mája 2023
VESTNÍKU MOSR,  čiastka 77,  Bratislava 11. decembra 2023
Aktualizované:19. 06. 2024 06:16