Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SAM 


Jednotlivé kroky, zásady, postupy v procesoch, ktoré musí vykonať organizácia ako „žiadateľ“, ak chce spolupracovať s vládou USA na základe uzatvorenej zmluvy alebo ak chce požiadať o finančný grant nájdete na :

VEĽVYSLANECTVO USA NA SLOVENSKU - POKYNY PRE DODÁVATEĽOV NA REGISTRÁCIU V SAM 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Základné kroky procesu registrácie: 

1. Požiadať o pridelenie NCAGE
2. Na stránke NSPA overiť pridelenie NCAGE a správnosť údajov.
3. Overiť, či došlo k prenosu informácií o NCAGE z NSPA do CSI.
4. Zaregistrovať sa v SAM systéme. 
5. Prekontrolovať platnosť registrácie v SAM systéme.


Pre konzultácie v tejto problematike kontaktujte :

Ing. Stanislav JALOVIČIAR - Štátny radca (prideľovanie NCAGE, procesy SAM, údržba MP, príručiek a číselníkov)

Telefón +421 960 338 920
Mobil +421 904 369 413
E-mail stanislav.jaloviciar@mil.sk
Aktualizované: 9. 11. 2022 09:29