Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SAM 


Úrad - nemá žiadne povinnosti v procese registrácie žiadateľov v SAM USA. Z dobrej vôle sme len poradný orgán a naše povinnosti v systéme končia pridelením alebo aktualizáciou kódu NCAGE slovenským žiadateľom.


Jednotlivé kroky, zásady a postupy, ktoré musia spĺňať organizácie ako „žiadateľ“, ak chce spolupracovať s vládou USA na základe uzatvorenej zmluvy alebo chce získať finančný grant nájdete tu:

VEĽVYSLANECTVO USA NA SLOVENSKU - POKYNY PRE DODÁVATEĽOV NA REGISTRÁCIU V SAM. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Na základe spoločného rokovania s Veľvyslanectvom USA a Odborom kodifikácie na IDEB 2024  - 15.5.2024 vás informujeme, že :

Kód NCAGE nie je potrebný ak žiadate o granty Veľvyslanectva USA

Organizácie so sídlom mimo Spojených štátov, ktoré nemajú v úmysle uchádzať sa o grant Ministerstva obrany USA (DoD), nemusia mať kód obchodného a vládneho subjektu NATO (NCAGE) alebo kód CAGE, aby ste mohli požiadať o pomoc a možnosti financovania mimo Spojených štátov. Ministerstva obrany. Ak je organizácia už v procese registrácie a chce odstrániť kód CAGE alebo NCAGE zo svojej registrácie na SAM.gov, žiadateľ môže kontaktovať helpdesk na Federal Service Desk (FSD) online na www.fsd.gov používajú formulku: „Nemám v úmysle žiadať o finančnú pomoc ministerstva obrany. Neprajem si získať kód CAGE alebo NCAGE. Rozumiem, že po vyriešení tejto žiadosti budem chcieť požiadať o svoju registráciu znova, aby bola moja registrácia znovu aktivovaná.“

NCAGE code NOT needed for U.S. Embassy grants

Please note that organizations based outside of the United States that do not intend to apply for U.S. Department of Defense (DoD) awards are no longer required to have a NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) code or CAGE code to apply for non-DoD foreign assistance funding opportunities. If an applicant organization is midregistration and wishes to remove a CAGE or NCAGE code from their SAM.gov registration, the applicant should submit a help desk ticket (“incident”) with the Federal Service Desk (FSD) online at www.fsd.gov using the following language: “I do not intend to seek financial assistance from the Department of Defense. I do not wish to obtain a CAGE or NCAGE code. I understand that I will need to submit my registration after this incident is resolved in order to have my registration activated.”

Aktualizované:20. 06. 2024 10:03