Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

AKTUALITY O ČINNOSTI ODBORU


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

VZHĽADOM K AKTUÁLNEJ SITUÁCII SÚ VŠETKY PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY - ŠKOLENIA A METODICKÉ ZAMESTNANIA POZASTAVENÉ. PROSÍM KOMUNIKUJME TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PRIPRAVUJEME :


II. ŠKOLENIE AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU  - marec - apríl 2020


- METODICKÉ ZAMESTNANIE SO SPRÁVCAMI POLOŽIEK ÚCL MO SR - 11.marca 2020 (na úrade)
- ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV K SPRACOVANIU ÚDAJOV (marec-apríl)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Novela Zákona č. 11/2004 Z.z. a Vyhláška č. 268/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MO SR č. 476/2011 - platnosť od 1. septembra 2019 !      POZRIEŤ TU

Nové znenie článku pre uplatnenie kodifikácie v zmluvách s dodávateľmi - platnosť OD 1. septembra 2019 - DO spustenia prístupu do elektronického spracovania návrhov kodifikačných údajov (máj 2020).  POZRIEŤ TU

Zmluva s MV SR o využívaní Vládneho cloudu pre výkon kodifikačných činností.

Konfigurácia a inštalácia kodifikačného informačného systému a databázy do vládneho cloudu.

Príprava prístupov do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov pre dodávateľov pre účely obrany a Agentúry pre kodifikáciu.

Aktualizované: 7. 04. 2020 10:34
1 2  > 
1 2  >